×

קולות קוראים

מציג 10 תוצאות מתוך 75

קול קורא להגשת הצעה לביצוע קורס "עבודת הסייעת במעון היום השיקומי", לשנה"ל תשע"ט, 2018-19

וועדת פיתוח מקצועי של קרן שלם, מתכבדת לפרסם להלן קול קורא להגשת הצעה לביצוע קורס "עבודת הסייעת במעון היום השיקומי", לשנה"ל תשע"ט, 2018-19 ומזמינה בזאת גורמים מכשירים להגיש הצעותיהם. את ...

קול קורא להגשת תקצירים לכנס : עשרים שנים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות משילוב פרטני להכלה מערכתית

בשני העשורים האחרונים מאז חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (1998) חלו וממשיכים להתחולל שינויים רבים ביחס לא/נשים עם מוגבלות בחברה הישראלית. המשותף למרבית שינויים אלו הוא המעבר מתפיסת ...

קול קורא להגשת בקשה לסיוע לפעילות : מעגלי החיים – גיל הזהב בעיניים שלנו הנגשת נושא הזקנה לאנשים עם מוגבלות שכלית

השיפור המתמיד באיכות החיים של האדם עם מוגבלות שכלית הביא אתו עלייה בתוחלת החיים. אנו עדים ליותר ויותר אנשים עם מוגבלות שכלית החיים זמן רב יותר ולמעשה תופעת ההזדקנות הופכת ...

קול קורא להגשת הצעות לקורסים ייחודיים במוסדות אקדמיים בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית, לשנה"ל תשע"ט 2018-19

    אנשי אקדמיה, עמיתים ושותפים יקרים, קרן שלם מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים להגיש הצעות לתמיכת הקרן בתוכניות / קורסים ייחודיים וחדשניים, אשר יחשפו את הלומדים לתחום המוגבלות השכלית התפתחותית ...

קול קורא למלגת מחקר מטעם המרכז ללימודי מוגבלות

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי אשר במסגרתו מתחדדת ההבנה כי מוגבלות אינה רק תופעה רפואית או פסיכולוגית, אלא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין השאר, על-ידי גורמים סביבתיים, ...

קול קורא להגשת תקצירים לכנס החמישי של האגודה הבינלאומית לחקר מדעי של מוגבלויות אינטלקטואליות והתפתחותיות : IASSIDD באירופה.

נושא הכנס השנה הינו : גיוון ושייכות – חוגגים את ההבדל.   ניתן להגיש תקצירים במגוון נושאים : הכללה ושייכות, מחקר שיתופי, איכות חיים של משפחות, אמנות וייצוג, היסטוריה, זהות ...

קול קורא למענק לתמיכה במחקר בתחום המוגבלות מטעם המרכז ללימודי מוגבלות

 * המודעה מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד. בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך של שינוי פרדיגמטי אשר במסגרתו מתחדדת ההבנה כי מוגבלות היא תופעה חברתית רבת-פנים המתעצבת, בין ...

מכרז פומבי למתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות הקרן במסגרת תפקיד רכז יחידה ועוזר מחקר

מכרז פומבי מס' 2/2017 למתן שירותים בתחום מדידה, הערכה ומחקר של פעילויות הקרן במסגרת תפקיד רכז יחידה ועוזר מחקר כל מקום בו מצוין במסמכים לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, ...

מציג 10 תוצאות מתוך 75
דילוג לתוכן