×

קרן שלם – קול קורא ונהלים להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלויות לשנת 2025

קרן שלם מתכבדת להציג
קול קורא ונהלים להגשת בקשות למענקים לחקר תחום המוגבלויות: שכלית התפתחותית, קוגנטיבית חושית ופיזית
(מחקר/פוסט דוקטורט/ דוקטורט/תזה) לשנת 2025

וועדת המחקר של קרן שלם מזמינה
חוקרים וסטודנטים לתואר שני, שלישי ופוסט דוקטורט בארץ
להגיש לקרן שלם הצעות מחקר בתחום המוגבלות המקדמות את הידע,
הטיפול ואיכות החיים של אנשים המאובחנים על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי
עם מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות קוגנטיבית, חושית ופיזית והסובבים אותם.

הקרן תומכת בעבודות מחקר אשר נועדו לשפר ולקדם את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים ילדים ובוגרים עם מוגבלויות אלו. תמיכה זו ניתנת על מנת לאפשר להם להגיע לאיכות חיים מיטבית
במסגרת המשפחה, הקהילה והחברה בה אנו חיים.

*מותנה באישור תקציב 2025

להנחיות להגשת הצעות ומועדים בקישור>>