×

שמרו את התאריך ליום עיון בנושא – שילוב תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל – קשת של אפשרויות

שיערך באמצעות ה- ZOOM יום שלישי | 6/7/21 | כ"ו בתמוז בין השעות 14:30-18:30

סדר היום והתכנית המלאה יפורסמו בהמשך