×

משרד הפנים קבע כי אשכול רשויות מקומיות הינו צורה חדשה של איגוד ערים המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה בנושאים שונים בין הרשויות המקומיות החברות בו.
האשכול מבוסס על התאגדות וולונטרית של רשויות שכנות שחוברות יחד במטרה להביא להעלאת איכות החיים לתושב, תוך מיצוי ואיגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת במגוון נושאים. עשייה במספר נושאים במקביל נועדה להבטיח הובלת מהלכים מערכתיים, כמו גם הצעת פתרונות משולבים לאתגרי הרשויות והאזור. פירוט נוסף >>

לאור זאת ומתוך רצון לאפשר לרשויות להסתייע במענקי הקרן לטובת שיפור וטיפוח איכות חייהם של אנשים עם מוגבלות, מאפשרת קרן שלם גם לאשכולות להגיש בקשות למענקי פיתוח מקצועי ותחומי חברה וקהילה, ע”פ ההנחיות בקובץ המצורף.