×

בקשה באחד המסלולים הבאים : פיתוח פיזי – מעלה, תוכניות הסברה וחשיפה, מיזמים חברתיים, כנסים וימי עיון, תקני שירות לאומי
• תידון בוועדה המקצועית ובלבד שהחומרים הוגשו כנדרש.
• אם נדרשות בדיקות נוספות והשלמת חומרים הבקשה תועבר לוועדה העוקבת.
• יש לשלוח את מסמכי הבקשה 10 ימים לפחות לפני מועד הועדה.
• במקרים מיוחדים, יידונו הבקשות בהנהלת הקרן על פי שיקולי הוועדה המקצועית.

בקשה במסלול : פיתוח פיזי- מענק צמרת
• תידון בשתי וועדות: ראשונה בוועדה המקצועית ושניה בהנהלת הקרן.

אישורי בקשות הינן בסמכות ועדות הקרן, תאריכי הועדות עשויים להשתנות, על מגישי ההצעות האחריות להתעדכן בתאריכים באתר הקרן.


מספר  הועדה ועדה מקצועית הנהלה
1 16.01.24 01.02.24
2 13.02.24 29.02.24
3 12.03.24 04.04.24
4 07.05.24 30.05.24
5 18.06.24 27.06.24
6 16.07.24 01.08.24
7 17.09.24 26.09.24
8 12.11.24 28.11.24
9 17.12.24 02.01.25