×

פיתוח מקצועי מהווה בסיס לצמיחה אישית, העצמה, וטיפוח מצוינות בטיפול, במטרה להעניק שירות מיטבי ומקצועי לאדם עם מוגבלות ומשפחתו.

הקרן, בשיתוף מנהל מוגבלויות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ושותפים נוספים –יוזמת, מפתחת ומסייעת במימון הכשרות ייחודיות לעוסקים בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית, הפיזית, החושית וההנמכה הקוגניטיבית: במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, במסגרות היום לאנשים עם מוגבלות, ובמגוון מוסדות אקדמיים.
שילובם של הפיתוח המקצועי, הפיתוח הפיזי ופיתוח הידע המקצועי בהם עוסקת קרן שלם, מהווה מכלול שלם לשיפור איכות חייו של האדם עם המוגבלות, כמו גם לשיפור סביבת וכלי העבודה של נותני השירות לאדם זה.

הקרן יוצאת מפעם לפעם בקולות קוראים בנושא הפיתוח המקצועי, בדגש על פעילות מחלקות הרווחה ברשויות, וקורסים במוסדות אקדמיים.

למידע נוסף : תמנע גבאי מרקביץ, מנהלת התחום | [email protected]