×
מציג 15 תוצאות מתוך 33

פיתוח מקצועי מהווה בסיס לצמיחה אישית, העצמה, וטיפוח מצוינות בטיפול, במטרה להעניק שירות מיטבי ומקצועי לאדם עם מוגבלות שכלית ומשפחתו.

הקרן, בשיתוף מנהל מוגבלויות במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ושותפים נוספים – יוזמת, מפתחת ומסייעת במימון הכשרות ייחודיות לעוסקים בתחום המוגבלות השכלית: במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות, במסגרות היום לאנשים עם מוגבלות שכלית בקהילה, ובמגוון מוסדות אקדמיים.

שילובם של הפיתוח המקצועי, הפיתוח הפיזי ופיתוח הידע המקצועי בהם עוסקת קרן שלם, מהווה מכלול שלם לשיפור איכות חייו של האדם עם המוגבלות השכלית, כמו גם לשיפור סביבת וכלי העבודה של נותני השירות לאדם זה.

הקרן יוצאת מפעם לפעם בקולות קוראים בנושא הפיתוח המקצועי, בדגש על פעילות מחלקות הרווחה ברשויות, וקורסים במוסדות אקדמיים.

למידע נוסף : תמנע גבאי מרקביץ, מנהלת התחום | [email protected]

קרן שלם, בשיתוף מנהל מוגבלויות ומכון טראמפ שמחים להודיע על פתיחת ההרשמה למפגשים מקצועיים לרפרנטים בנושא הנגשת הזקנה. תוכנית הנגשת הזקנה עוסקת בפיתוח מודעות למאפיינים הייחודיים של תהליכי ההזדקנות של ...

תמר – חכמת המעשה

המלצות לבניית השתלמות במסלול תמר- תמיכה מקצועית בתחום המוגבלויות, במחלקות הרווחה ברשויות המקומיות

 .מסמך זה מרכז המלצות המבוססות על ממצאי הערכת מסלול תמר שבוצעה בשנת תשפ"א, 2021 על ידי מכלול – יחידת הערכה ומחקר של קרן שלם וכן על תובנות וועדת ההיגוי שפיתחה את מסלול תמר.


קרן שלם, הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ברשויות המקומיות, שואפת ופועלת לשיפור מתמיד באיכות חייהם של אנשים עם מש"ה, ומקדמת את המודעות לאוכלוסייה זו בקרב כלל ...

אנשי אקדמיה, עמיתים ושותפים יקרים,   קרן שלם מזמינה בזאת מוסדות אקדמיים להגיש הצעות לתמיכת הקרן בתוכניות / קורסים ייחודיים וחדשניים, לשנה"ל תש"פ 2019-20 אשר יחשפו את הלומדים לתחום המוגבלות ...

עמיתים יקרים, קרן שלם ושירות קהילה באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ממשיכים לפעול עמכם לקידום התמקצעות ומצוינות כוח האדם העוסק בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית בקהילה, במחלקות הרווחה ...

עמיתים יקרים, קרן שלם ושירות קהילה באגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, ממשיכים לפעול עמכם לקידום התמקצעות ומצוינות כוח האדם העוסק בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית בקהילה, במחלקות הרווחה ...

קרן שלם, הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ברשויות המקומיות, שואפת ופועלת לשיפור מתמיד באיכות חייהם של אנשים עם מש"ה, ומקדמת את המודעות לאוכלוסייה זו בקרב כלל ...

כבכל שנה – קרן שלם ומשרד הרווחה, השרות לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה ממשיכים לפעול עמכם לקידום התמקצעות ומצוינות של כוח האדם העוסק בטיפול באדם עם מוגבלות שכלית ...

אנו גאים להציג את ידיעון את ההשתלמויות של קרן שלם לשנה"ל תשע"ו  2015-2016, ומזמינים אתכם לקחת חלק במגוון הקורסים וההשתלמויות המוצעים בו. נאחל לכולנו שנת לימודים ועבודה פורייה, שנה של ...

 עמיתים יקרים, אנו גאים להציג בפניכם את ידיעון ההשתלמויות של קרן שלם לשנה"ל תשע"ז 2016-2017, ומזמינים אתכם לקחת חלק במגוון הקורסים וההשתלמויות המוצעים בו. ניתן לצפות בידיעון גם באתר קרן ...

מציג 15 תוצאות מתוך 33

דילוג לתוכן