×

קרן שלם מזמינה רשויות מקומיות, אשכול רשויות, מועצות אזוריות ומקומיות בישראל, להגיש בקשות לקבלת מענק לפרויקטים בתחום הפיתוח הפיזי, עבור מסגרות יום ודיור בקהילה, לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, חושית, פיזית והנמכה קוגניטיבית, אשר אובחנו ומוכרים ע”י משרד הרווחה והביטחון החברתי.
בקשת המענק תוגש ע”י אגפי/מחלקות/מינהל הרווחה והשירותים החברתיים ברשויות המקומיות, בתיאום ובשיתוף עם המפקח המחוזי, מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי.

ניתן ואף מומלץ להתייעץ לפני הגשת הבקשות, המענקים משתנים ומתחדשים בהתאם למדיניות הנהלת הקרן, הנכם מוזמנים להתעדכן באתר הקרן אודות תחומי הסיוע, תנאי סף וקריטריונים ולפנות בהתאם להנחיות.

מיקי כהן, סמנכ”לית פיתוח פיזי | [email protected]
חני קריספין, רכזת פיתוח פיזי| [email protected]
לימור שירי שולץ, מנהלנית פיתוח פיזי | [email protected]