×

דוח הערכה מסכם לתכנית : ״משחק החיים״ שמוש בכדורגל ככלי חינוכי־שיקומי לבוגרים עם מוגבלות שכלית, אוטיזם ומתמודדים עם בריאות הנפש. פרופ' ישעיהו הוצלר

חוקרים נוספים : שרון ברק, מלי עוז
תכנית "משחק החיים" פותחה לפני כעשור על ידי עמותת "מפעלות חינוך וחברה" ופועלת כיום בשיתוף משרד הרווחה, משרד הבריאות והקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי. התכנית מקדמת את השימוש בכדורגל ככלי להקניית תכנים חינוכיים בדגש על מיומנויות חברתיות והקניית אורח חיים פעיל ובריא בקרב ילדים ובוגרים עם קשיים פסיכו-חברתיים ו/או מוגבלויות. מיזם משחק החיים בשיתוף הקרן למפעלים מיוחדים של הביטוח הלאומי נועד להקים 60 קבוצות חדשות של משתתפים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית (מש"ה), אוטיזם, חירשות, ומתמודדים עם מחלה נפשית, ועם ריבוי מוגבלויות. המיזם התבצע במהלך השנים 2013 – 2015. המחקר המלווה של התכנית התמקד בבדיקה של אפקטיביות התכנית בהשגת התפוקות הגופניות והפסיכו-חברתיות המצופות על האוכלוסיות השונות.

ממצאי המחקר מצביעים על כך שמשחק החיים הוא מיזם אפקטיבי שתורם לאוכלוסייה שנדגמה (עם מש"ה, אוטיזם, ומתמודדים בבריאות הנפש)
 בהיבטים מגוונים, שכוללים רכיבי כושר גופני, שליטה במיומנויות משחק הכדורגל, ורכיבי איכות חיים לרבות רווחה נפשית, אוטונומיה אישית ושייכות חברתית.
ביחס לאוכלוסיית המשתתפים עם מש"ה והמתמודדים עם בריאות הנפש יש לציין שהממצאים התבססו על מדגם רב מוקדי, דבר המצביע על חוזק הממצאים ועמידותם בפני גורמי השפעה סביבתיים ייחודיים. יחד עם זאת, מן הראוי לציין שהתגובות בתחומים השונים היו דיפרנציאליות והיתה שונות רבה בין מצבי המוגבלות השונים.

 


דילוג לתוכן