×

מר חסן בוקאעי ראש מועצת כאבול זוכה פרס מצויינות של קרן שלם לשנת 2011

אות יקיר קרן שלם לראש רשות
אות יקיר קרן שלם לראש רשות מוענק למר חסן בוקאעי ראש מועצת כאבול אשר מסירותו ופועלו לפיתוח, שילוב וקידום אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
הם דוגמא ומופת לשילוב אוכלוסיות מיוחדות בקהילה.
 
לסרטון על פועלו של מר בוקעי שהוקרן בטקס הפרס של קרן שלם לשנת 2011