×

שווה ערך – מאגר ידע בלימודי מוגבלות של מכון ברוקדייל

לימודי מוגבלות הוא שדה מחקר אינטר-דיסציפלינרי הבוחן בחינה חברתית-ביקורתית מגוון רחב של סוגיות בעולם המוגבלות. לימודי מוגבלות הוא שדה מחקר מתפתח בעולם, ובשנים האחרונות הוא מתפתח גם בישראל.
מטרת מאגר הידע “שווה ערך” היא לשמש אכסנייה מרכזית למידע מגוון בתחום לימודי המוגבלות בישראל, מתוך רצון לקדם את הידע, המחקר והפרקטיקה בתחום. המאגר שואף לפתח את שדה המחקר של לימודי מוגבלות בישראל, להרחיב את הידע על מוגבלות וא.נשים עם מוגבלות בישראל, וכן להרחיב את החשיפה לכתיבה של לימודי מוגבלות בעברית ועל ישראל.

המאגר כולל מקורות משני סוגים: מקורות העוסקים במוגבלות בישראל (בעברית ובאנגלית) ומקורות הבוחנים שאלות בתחום לימודי המוגבלות בעברית. שני סוגי המקורות הם מבוססי מחקר ועוסקים בהיבטים חברתיים, תרבותיים, היסטוריים, כלכליים, פוליטיים ואתיים של מוגבלות, וכן בחוויית החיים, רצונות, העדפות ועמדות של אנשים עם מוגבלות.
הפריטים שבמאגר מבוססים על מחקר אקדמי או יישומי וכוללים מאמרים, פרקים וספרי עיון שעברו שיפוט כמקובל באקדמיה; פרסומים של מכוני מחקר; פרסומים רשמיים של גופי ממשל; ניירות מדיניות של ארגוני החברה האזרחית; דוחות נתונים מעובדים; וכן עבודות תזה מצטיינות ועבודות דוקטורט מאושרות.

מאגר הידע “שווה ערך” הוא מאגר פתוח ונגיש לקהילת המחקר בישראל ולכלל הציבור. אוכלוסיית היעד שלו מגוונת וכוללת את קהילת המחקר הרחבה (אקדמיה ומחקר חברתי-יישומי); קהילת המוגבלות; החברה האזרחית; אנשי ונשות מקצוע; וקובעי וקובעות מדיניות.

לכניסה למאגר