×

אודות המיזם

 

ארוחה זה לא רק אוכל –  מיזם חדשני לקידום חווית האכילה באמצעות טכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר בקרב אנשים עם מוגבלות שכלית ומעניקי השירות.

אכילה היא פעילות יומיומית בסיסית וקיומית, שאת כישוריה לומד כל אדם בשלבים מוקדמים בהתפתחותו. זוהי פעילות שמתקשרת בהנאה ולעיתים מערבת תקשורת וזמן משותף עם הסובבים אותנו.

בקרב אוכלוסייה עם מש”ה אנו עשויים להיות עדים לקשיים בשלביה השונים של הארוחה. זאת בשל ליקויים במיומנויות החשיבתיות, התקשורתיות, החושיות, התחושתיות והמוטוריות, הנדרשות לביצוע והשלמת הפעילות באופן עצמאי, בטוח ומיטבי. במרכזי יום בהם ניתנים שירותים לאנשים עם מש”ה, העידו מעניקי השירות כי זמן הארוחה הוא הזמן מאתגר ביותר ביום עבודתם מבחינה פיזית ונפשית (זק”ש וגלעד, 2010). במחקר שערכה מלכה אשר (2014), המסר המרכזי שהועלה כי ישנה חשיבות לדרך בה מואכל האדם הן עבורו והן עבור מעניק השירות, והיא זו שמשפיעה על חוויית ההאכלה.

מתוך ההבנה כי יש בכוחה של התאמת סביבת האכילה הפיזית והתקשורתית להעצים את השתתפותם ועצמאותם של מקבלי השירות בשלבי הארוחה, ובה בעת לתת מענה לקשיים מקצועיים ורגשיים של מעניקי השירות, נולד המיזם הניסיוני “ארוחה זה לא רק אוכל”.

המיזם שפותח על ידי קרן שלם, האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ומילבת-שיבא, ונערך בשנים 2018-2020. בתקווה לייצר מודל מקצועי שיישומו יוביל לחוויה חיובית ומעצימה בארוחה באמצעות התאמת סביבת האכילה, הן עבור מקבלי השירות והן עבור הצוותים ומהמטפלים המעניקים שירות לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית התפתחותית.

המיזם מתבסס על חוברת ההדרכה לעבודה עם אנשים עם מוגבלות חווית ההאכלה והאכילה

מיזם משותף למילבת-שיבא, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וקרן שלם.

המיזם במימון קרן שלם

 

סרטון אודות המיזם

צוות המיזם

 

מינהל מוגבלויות, משרד העבודה והרווחה

יעל שדלובסקי-פרס, מנהלת תחום ריפוי בעיסוק ופעילות יום, השירות לדיור תומך, אגף הדיור

סיגל ישראלי, ראש תחום תזונה, מינהל איכות פיקוח ובקרה

שושי אספלר, אחות מנהלת תחום חירום, בטיחות ונגישות, השירות לדיור תומך, אגף דיור

יואב אנקרי, מנהל תחום מרכזי יום וגימלאים, שירות בוגרים ומזדקנים, אגף קהילה,

דניאל כץ, מנהל השירות לבוגרים ומזדקנים, אגף קהילה,

מילבתשיבא  

שרונה דולמן, מרפאה בעיסוק

שושי גודברג, מרפאה בעיסוק

מיכל הירש, מרפאה בעיסוק

חוה שלר, מרפאה בעיסוק,

יעל שקד ברגמן, סמנכ”לית

קרן שלם

שרון גנות, מנהלת ידע

ד”ר עדי לוי ורד, מרכזת מכלול – יח’ הערכה ומדידה

נגה חן, עוזרת מחקר, מכלול – יח’ הערכה ומדידה

תדריך המיזם

 

מסמך זה נערך על מנת לתעד את המיזם  ויתוארו בו שלבי המיזם, האתגרים והמסקנות, בתקווה לייצר מודל מקצועי שיישומו יוביל לחוויה חיובית ומעצימה בארוחה באמצעות התאמת סביבת האכילה, הן עבור מקבלי השירות והן עבור הצוות במרכזים נוספים המעניקים שירות לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית התפתחותית, ואף להעביר את המידע למטפל העיקרי בסביבתם הביתית, על מנת להמשיך את הרצף הטיפולי גם במקום המגורים וליצור סביבת אכילה אחידה ומיטיבה.

 

להורדת התדריך בשפה העברית

עקרונות לעיצוב סביבת האכילה

 

מצגת  עקרונות לעיצוב סביבת האכילה לשם אכילה והאכלה מיטביות : קווים מנחים להסתכלות ארגונומית, תיאור האתגרים בתחומי הישיבה, התקשורת והאכילה וסקירת פתרונות מעולם אביזרי העזר והטכנולוגיה המסייעת.

 

להורדת המצגת בשפה העברית

סרטון תיעודי על המיזם

 

הסרטון ליווה את התכנית ומביא את עיקרי התכנית ואת התובנות, המסקנות וההצלחות שלה.