×

אודות המודל

מסמך אודות המודל בשפה פשוטה

“חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות” (התשנ”ח – 1998) מכיר בזכותו של אדם עם מוגבלות להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים. החוק מעגן את זכותם של אנשים עם מוגבלות פיסית, חושית, שכלית, נפשית, וקוגניטיבית על ידי מתן מענה הולם לצרכיהם  המיוחדים. החוק מכיר בעובדה כי התאמות לאדם עם מוגבלות הן תנאי הכרחי למימוש זכותו לשוויון הזדמנויות אמיתי ולשילוב מוצלח בחברה.

הוראות החקיקה, להלן תקנות הנגישות שהותקנו מכוח החוק, מחייבות בשנים הקרובות, להנגיש עשרות אלפי בניינים ציבוריים ושירותים הניתנים לציבור ברחבי הארץ.

הקרן לפיתוח שירותים לנכים, מועצה מקומית שוהם וקרן שלם חברו יחד להקמת מודל ארצי לעיר נגישה. במסגרתו הונגשו ארבעה מתחמים ציבוריים כאשר המטרה היא להמחיש הלכה למעשה את יישום התקנות לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

במסגרת המודל הונגש השירות הציבורי הניתן בו  בעבור אנשים עם מוגבלות פיסית (ניידות), חושית, קוגניטיבית ונפשית. במרכז הדרכה והטמעת הנגישות שהוקם כחלק מהפרוייקט ניתן לרכוש ידע וכלים עבור אנשי מקצוע, נציגי ציבור, תלמידים, אנשים עם מוגבלות וכלל הציבור.

המיזם בשיתוף : מועצה מקומית שוהם, קרנות הביטוח הלאומי וקרן שלם

 

וועדת ההיגוי המלווה של המודל :

אורית טובול, רכזת בכירה, הקרן לפיתוח שירותים לנכים, קרנות הביטוח הלאומי

תמי איילון, רכזת בכירה, הקרן למפעלים מיוחדים, קרנות הביטוח הלאומי

מיקי כהן, סמנכ”ל פיתוח פיזי, קרן שלם

גליה שמש, נציגת המיזם מטעם מועצה מקומית שוהם

 

יועצים מלווים :

ד”ר אורנה ערן, יועצת הפרוייקט מטעם קרנות הביטוח הלאומי

גב’ נורית נוי, יועצת הפרוייקט מטעם קרנות הביטוח הלאומי

אורנית אבידן זיו, המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית

ד”ר מיכל טנא-רינדה, המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית

סרטון הסברה על המודל

 

נגיש – מרגיש טוב לכולם!

חוברת עקרונות להנגשה קוגנטיבית ברשויות המקומיות 

המסמך הנוכחי, מטרתו לספק ידע תיאורטי כללי בנושא ‘הנגשה קוגניטיבית’, כמו גם לחשוף את הקורא למגוון עקרונות העבודה המומלצים לצורך ההנגשה הקוגניטיבית של המרחב הבנוי, המרחב הפתוח (חוץ) והשרות הציבורי הניתן ברשות. מסמך זה מציע התייחסות להנגשה קוגניטיבית כחלק מכל הליך הנגשה שגרתי שמבצעת הרשות. הליך ההנגשה הקוגניטיבית מתבסס על קיום דרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, פרק הנגישות והתקנות הנגזרות ממנו.

המסמך נכתב על ידי ד”ר מיכל טנא רינדה וגב’ אורנית אבידן זיו והוא מתבסס על ניסיונן המקצועי של הכותבות בעבודתן כמורשות נגישות ובעבודתן במכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית, כמו גם על ניסיונן כחלק מצוות היועצים של ‘מודל עיר נגישה שוהם’.

להורדת המסמך בשפה העברית 

להורדת המסמך בשפה בערבית

דוגמאות לטפסים רשמיים בשפה פשוטה

במסגרת מודל עיר נגישה הונגשו טפסים רשמיים של ביטוח לאומי ושל משרד הרווחה. הטפסים הינם בשפה פשוטה והם מהווים מודל להנגשת מידע של מסמכים.

הטפסים מיועדים לאנשים בעלי מסוגלות קריאה אך יתכן ויהיו כאלה הזקוקים לסיוע ותיווך.

טופס ויתור סודיות ביטוח לאומי 

טופס פניה למשרד הרווחה

 

המסמכים בשפה פשוטה אושרו על ידי משרד הרווחה ומוסד הביטוח הלאומי*

מאגר שלטי מודל עיר נגישה

 

השלטים בוצעו על ידי המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית

חשוב לציין כי ניתן לעשות שימוש חופשי בכל השלטים הקיימים במאגר, אך כל שינוי שיעשה בשלטים מחוייב בייעוץ של גורם מקצועי.

 

מתחם פארק עירוני

 1. ברוכים הבאים לגן היובל כניסה ראשונה
 2. ברוכים הבאים לגן היובל כניסה שניה
 3. ברוכים הבאים לגן היובל כניסה שלישית
 4. כללי התנהגות בגן היובל
 5. כללים לשימוש במתקני כושר
 6. להרגיש בטוח בגן היובל
 7. כללים לשימוש במגרש החלקה
 8. נקודת מפגש בגן היובל
 9. סכנת החלקה בגן היובל
 10. שומרים על ילדים עם אלרגיה בגן היובל

 

מתחם ספריה

 1. מדף מיוחד להחלפת ספרים
 2. תיבה להחזרת ספרים

 

אולם מופעים

 1. כללי התנהגות באולם מופעים – אסור להכניס דברי מזון
 2. כללי התנהגות באולם מופעים – חייבים להראות כרטיס בכניסה לאולם
 3. כללי התנהגות באולם מופעים – מותר להכניס בקבוק מים לאולם
 4. כללי התנהגות באולם מופעים – אסור להכניס עגלות ילדים לאולם
 5. כללי התנהגות באולם מופעים – אסור להשתמש בטלפון נייד באולם
 6. כללי התנהגות באולם מופעים – מקבץ כללים

 

מתחם בניין המועצה

 1. איך פותחים את הדלת גרסא ראשונה
 2. איך פותחים את הדלת גרסא שניה
 3. הוראות בטיחות במעלית
 4. שימוש במעלית בשעת חירום
 5. איך להשתמש במכונה לשתייה קרה וחטיפים
 6. איך להשתמש במכונה לשתייה חמה
 7. איך להשתמש במכונה לשתייה קרה
 8. איך להשתמש במכונה להטענת של רב-קו

פיתוח ידע ומחקר במסגרת המודל

 

התאמת מערכת ניווט קולי בבניין המועצה המקומית בשוהם לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית,   אורית טובול, מכון מגיד, 2018

 

התאמת תהליך יצירת סמלים ציבוריים ובדיקת מובנותם לאנשים עם מוגבלות שכלית על פי תקני    

איזו 2014: 9186-1 ISO, 22727 :2007 ISO. שירה יילון חיימוביץ, שרון גנות, הילה רימון גרינשפן, אורנית אבידן זיו, המכון הישראלי להנגשה קוגנטיבית, 2019

 

נגיש- מרגיש טוב לכולם, חוברת עקרונות להנגשה קוגנטיבית ברשויות המקומיות,  מיכל טנא-רינדה, אורנית אבידן-זיו, 2021

 

יצירת קשר

 

רוני אנקורי, מנהלת מודל עיר נגישה

טלפון : 054-8864062

אימייל : [email protected]

כתובת : כרמל 6, שוהם