×

הבשורה המרה – התאמה והנגשת מסירת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית

מסירת בשורה מרה היא תמיד אירוע קשה. כאשר מדובר במסירת בשורה מרה לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, האירוע קשה עוד יותר מכיוון שהוא מציב בפני העוסקים במקצועות הטיפול, הרווחה והבריאות, אתגר מקצועי ואנושי. במצבים אלה המטפלים – מוסרי הבשורה, נדרשים להתמודד עם האתגרים הנפשיים של מקבלי ההודעה, שלהם עצמם ועם השאלה באשר להנגשת המידע לצרכיו הקוגניטיביים הייחודיים של מקבל הבשורה.  חשוב לזכור כי אנשים עם מוגבלות שכלית מרגישים את האווירה סביבם, את הלחץ, את העצב ואת הקושי שחווים אנשים אחרים בסביבתם שקיבלו את ההודעה המרה.

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) מבינים באופן מלא או חלקי את מושגי המוות, הם מרגישים שהסביבה משתנה, הם מרגישים את התגובות השונות של אנשים סביבם וזקוקים להסבר מילולי של המתרחש. הם זקוקים לאדם קרוב שיתווך וינגיש להם את המידע באופן מותאם ליכולותיהם הקוגניטיביות, דהיינו, יכולתם להבין את המידע ולעבד את האירועים.

 

מטרת מיזם זה לייצר מערך של כלים תומכים בפרוטוקול ההנחיות לרופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, אנשי מקצועות הבריאות וקציני נפגעים למסירת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית – על מוות בקרבות או חטיפה ונפילה בשבי של קרוב משפחה.

חברי וועדת היגוי המלווה

הילה תמר אדרי, בית הספר ללימודי עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן

ד”ר יעל קרני ויזל, בית הספר ללימודי עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן

ד”ר דליה נסים, מנהלת פיתוח מקצועי, מכון טראמפ, בית איזי שפירא

ליאת ריינהרץ, מובילת פיתוח הדרכה, מכון טראמפ, בית איזי שפירא

אדוה אהודה גמליאל, מנהלת תחום מומחיות בסוגי מוגבלויות, שרות רש”ט, אגף להערכה, הכרה ותכניות, מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי

ד”ר שגית ארבל אלון, רופאה ראשית, מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי

יעל שדלובסקי-פרס, מרפאה בעיסוק ראשית, מערך שירותי הבריאות, משרד הרווחה והביטחון החברתי

שרון גנות, מנהלת  ידע ומחקר, קרן שלם

 

ייעוץ מקצועי נוסף :

ד”ר אלון זמיר, פסיכותרפיסט וחוקר בתחום המוגבלויות, מרכז מינרבה לחקר אוכלוסיות מודרות בזקנה, (MCIA), אוניברסיטת חיפה.

אורנית אבידן זיו, מנהלת המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית.

ד”ר יעל שובל צוקרמן, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן

ד”ר אתי אבלין, יו”ר שותפה אובדן ושכול

פרוטוקול ההנחיות לרופאים, אחיות, עובדים סוציאליים וקציני נפגעים למסירת בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית – על מוות בקרבות או חטיפה ונפילה בשבי של קרוב משפחה.

 

הפרוטוקול מבוסס על התאמות של מודל SPIKES לאנשי מקצוע המוסרים בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית

לגרסא בשפה העברית>>

לגרסא בשפה הערבית>>

לגרסא בשפה האנגלית>>

סרטון הדרכה לאנשי מקצוע

מדוע חשוב להתאים את מסירת הבשורה המרה לאנשים עם מוגבלות שכלית? מה העקרונות החשובים?

מילון מונחים בפישוט לשוני

מילון מונחים וסמלים בפישוט לשוני להנגשת מידע בעת מסירת הבשורה המרה

לגרסא בשפה העברית>>

גרסא בשפה הערבית>>

 

הפישוט הלשוני בוצע על ידי המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית

כרטיסיות שיח בפישוט לשוני

איך לנהל שיחה עם מקבל שירות עם מוגבלות שכלית על מוות במלחמה?  איך לנהל שיחה על לוויה?

כרטיסיות השיח נועדו להוות מודל בשפה פשוטה של שיחות פוטנציאליות בנושא דיווח של בשורה מרה לאנשים עם מוגבלות שכלית.

הכרטיסיות מייצגות מצבים גנריים ככל הניתן שמטרתם להוות דוגמא למצבים מגוונים מורכבים עימם צוותים עתידים להתמודד.

 

גרסא בשפה העברית>>

גרסא בשפה הערבית>>

 

הפישוט הלשוני בוצע על ידי המכון הישראלי להנגשה קוגניטיבית

עקרונות השיחה הטובה

איך מדברים עם אדם עם מוגבלות שכלית? איך מנהלים שיח מיטבי המאפשר הקשבה והבנה?
סרטון זה המציג את עקרונות השיחה הטובה ומדגים אותם באמצעות קטעי שיחה בין נותן השירות למקבל השירות עם מוגבלות שכלית התפתחותית.

הסרטון פותח במסגרת מיזם השיחה הטובה>>
הסרטון מבוסס על המסמך “יצירת קשר עם האדם עם מוגבלות שכלית” שפורסם על ידי מינהל מוגבלויות, משרד הרווחה והביטחון החברתי, 2020