מימון בתחום רפואת החירום   עזרה ראשונה במרכזי יום 21+ ומע"שים בקהילה – התנעת מהלך ארצי    
מתן עזרה ראשונה במצבים של חרום רפואי במסגרות היום הינו חשוב ומציל חיים.
בעבר, מסגרות היום עסקו בכך באופן עצמאי או על פי דרישת הרשויות לשם קבלת אישור להפעלת מסגרת יום.
לאור חשיבות הנושא הוחלט באגף לטיפול באדם עם מש"ה, להניע מהלך ארצי של הכשרת הצוותים במרכזי היום ובמע"שים ורכישת מכשירי החייאה הנדרשים על פי התקנות לחוק מוסדות ציבוריים(2007). וזאת בסיוע ובמימון חד פעמי של קרן שלם.

אופן העברת דרישות התשלום לקרן שלם :
לאחר ביצוע הקורס/ים ורכישת המכשירים על פי הנוהל המצ"ב ולאחר התשלום עבורם ע"י הגורם המפעיל את המסגרות,
יעביר כל מפעיל לקרן שלם דרישת תשלום אחת הכוללת אסמכתאות ( חשבוניות /קבלות נאמנות למקור) על תשלום עבור הקורס/ים שבוצעו והמכשיר/ים שנרכשו לכלל המסגרות שבהפעלתו.
יש לצרף לדרישת התשלום טבלה המפרטת את המסגרות, מיקומן, עלות כל קורס ומכשיר.


נשות הקשר לנושא מטעם קרן שלם-

אביבית וקנין - 03-9601122 avivit@kshalem.org.il
שולמית גלעדי- 03-9601122 office@kshalem.org.il
תמנע גבאי מרקביץ- Timna@kshalem.org.il

להלן המסמכים בהם יש להיעזר לשם ביצוע התהליך :

 


לפריט המלא
קרא | הורד