מסלול "מעלה"- הינו במימון מלא של קרן שלם.
הליך מקוצר לצורך פיתוח ושדרוג  של מסגרות יום בקהילה, עבור פעוטות, ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
רשויות מוזמנות לפנות וליידע מסגרות שבאחריותן ובתחומן.
הפניה תיעשה על ידי הרשות בתיאום ובשיתוף עם הפיקוח המחוזי.
 
הנכם מתבקשים לעיין ולהתעדכן בתנאי סף וקריטריונים ולפנות בהתאם להנחיות.
 
  
לשאלות ובירורים - נא לפנות בדוא"ל:
מנהלת תחום : מיקי כהן, סמנכ"ל פיתוח פיזי -mickyc@kshalem.org.il
מזכירת תחום:  לימור שירי שולץ - limor@kshalem.org.il
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

הנהלת הקרן החליטה על שינויים בהקצאת מענקים ובהיקפי  הסיוע לשנת 2020.

זאת, על מנת שהקרן תוכל לעמוד בהתחייבויות העבר, ולהמשיך לסייע לפיתוח מענים ושירותים לאנשים עם מש"ה, ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ.
הנהלת קרן שלם קבעה סדרי עדיפויות וקריטריונים כפי שמופיעים בהנחיות להגשת בקשה.
שינויים יחולו בתנאי הסף, קריטריונים, מועדי הגשת הבקשות לקרן, מועדי  דיוני הוועדות  ובגובה המענקים לשנת 2020 במגוון תחומי סיוע.
באחריות הגופים  הפונים להיכנס לאתר להתעדכן ולפנות בהתאם להנחיות.
 
הנחיות להגשת בקשה לפרוייקט במסלול מעלה    

 להורדת הטופס לחץ כאן
טופס ריכוז קבלות/חשבוניות    

להורדת הטופס לחץ כאן 
טופס ריכוז הצעות מחיר    

זהו טופס ריכוז הצעות מחיר שיש לצרף לבקשה. לנוחיותכם העלינו את הטופס כקובץ וורד על מנת שתוכלו להורידו ולערוך אותו בהתאם לצרכים של הבקשה. ניתן להוסיף ו/או לגרוע שורות מהטופס בהתאם לצורך.

להורדת הטופס לחץ כאן

 
טופס תקציר פרוייקט    

 טופס זה חייב להיות חתום על ידי כל הגורמים המצויינים, לאחר החתמות יש לסרוק אותו לשלוח באמצעות המייל בלבד.

להורדת הטופס לחץ כאן
טופס בקשה להמרה    

 טופס זה מיועד לבקשה להמיר ייעוד של ציוד או פריט שאושר לפריט אחר.
יש להגישו מוקלד  ולצרף הצעות מחיר.
 
להורדת הטופס לחץ כאן

 
הנחיות שילוט, לוגו ואיזכור לפרוייקטים שקיבלו מענק מקרן שלם    

להורדת טופס ההנחיות לחץ כאן