מסלול "מעלה"- הינו במימון מלא של קרן שלם.
הליך מקוצר לצורך פיתוח ושדרוג  של מסגרות יום בקהילה, עבור פעוטות, ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
רשויות מוזמנות לפנות וליידע מסגרות שבאחריותן ובתחומן.
הפניה תיעשה על ידי הרשות בתיאום ובשיתוף עם הפיקוח המחוזי.
 
הנכם מתבקשים לעיין ולהתעדכן בתנאי סף וקריטריונים ולפנות בהתאם להנחיות.
 
  
לשאלות ובירורים - נא לפנות בדוא"ל:
מנהלת תחום : מיקי כהן, סמנכ"ל פיתוח פיזי -mickyc@kshalem.org.il
מזכירת תחום:  לימור שירי שולץ - limor@kshalem.org.il
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

הנהלת הקרן החליטה על שינויים בהקצאת מענקים ובהיקפי  הסיוע לשנת 2020.

זאת, על מנת שהקרן תוכל לעמוד בהתחייבויות העבר, ולהמשיך לסייע לפיתוח מענים ושירותים לאנשים עם מש"ה, ברשויות המקומיות בכל רחבי הארץ.
הנהלת קרן שלם קבעה סדרי עדיפויות וקריטריונים כפי שמופיעים בהנחיות להגשת בקשה.
שינויים יחולו בתנאי הסף, קריטריונים, מועדי הגשת הבקשות לקרן, מועדי  דיוני הוועדות  ובגובה המענקים לשנת 2020 במגוון תחומי סיוע.
באחריות הגופים  הפונים להיכנס לאתר להתעדכן ולפנות בהתאם להנחיות.
 
הנחיות להגשת בקשה לפרוייקט במסלול מעלה    

במסמך זה נמצא כל המידע בנוגע להגשת בקשה במסלול מעלה.

כאן תמצאו מידע לגבי תחומי והיקפי הסיוע, אילו מסגרות יכולות לפנות, תדירות, המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה וכן הליך הטיפול בהם. אנא פעלו במדוייק בהתאם להנחיות המוצגות במסמך.


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס ריכוז קבלות/חשבוניות    


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס ריכוז הצעות מחיר    

זהו טופס ריכוז הצעות מחיר שיש לצרף לבקשה. לנוחיותכם העלינו את הטופס כקובץ וורד על מנת שתוכלו להורידו ולערוך אותו בהתאם לצרכים של הבקשה. ניתן להוסיף ו/או לגרוע שורות מהטופס בהתאם לצורך.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס תקציר פרוייקט    

 טופס זה חייב להיות חתום על ידי כל הגורמים המצויינים, לאחר החתמות יש לסרוק אותו לשלוח באמצעות המייל בלבד.


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס בקשה להמרה    

 טופס זה מיועד לבקשה להמיר ייעוד של ציוד או פריט שאושר לפריט אחר.
יש להגישו מוקלד  ולצרף הצעות מחיר.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות שילוט, לוגו ואיזכור לפרוייקטים שקיבלו מענק מקרן שלם    

פרוייקטים פיזיים
עם סיום פרויקט יתקין הגוף/הארגון במימון שלו שלט המציין את סיועה של קרן שלם.
השלט יותקן על פי כללי הבטיחות.
השלט יותקן בשטח הכניסה במיקום בולט ונראה לעין (למעט במסגרות דיור בהן יותקן במקום מוצנע).
 
להלן ההנחיות :
גודל השלט : 50X70 ס"מ
חומר השלט: זכוכית מחוסמת שקופה (חזקה/ מוקשה)
אופן הכיתוב על השלט : מדבקה בדפוס דיגיטלי בהדפסה אחורית.
מצ"ב דוגמא בפורמט PDF     מצ"ב דוגמא בפורמט JPG
 
  נוסח הכיתוב על השלט : שם הפרויקט- הוקם/ צוייד/ שופץ/ הורחב בסיוע קרן שלם
 
 
דגשים נוספים :
שילוט נוסף של השותפים לפרויקט לא יחרוג בגודלו משילוט הקרן
מתבקש שלט נפרד גם כאשר ישנם מספר שותפים לפרויקט, אלא אם מוסכם על כל השותפים שלט אחד
יש להעביר סקיצה של השלט לאישור טרם ביצוע למיקי כהן, סמנכ"ל פרוייקטים פיזיים
באימייל : mickyc@kshalem.org.il
 
 
פרוייקטים נוספים : הסברה, כנסים, קורסים ועוד
מצ"ב לוגו הקרן להורדה 
אין לעשות שימושים נוספים בלוגו הקרן מעבר למה שצויין בדף זה.