מסלול מעלה נוצר במטרה לתת מענה מידי ומאפשר, במימון מלא של קרן שלם.

הליך זה ידידותי למשתמש - מקוצר ומזורז עבור פיתוח, שדרוג ושימור פיזי של מסגרות וגם עבור קידום יוזמות במסגרות בקהילה (הכנסת קווי ייצור למע"ש, הרחבת המסגרת פיזית, פתיחת קבוצות ייחודיות כגון : אנשים ברמת תפקוד טיפולית, מזדקנים ועוד) יוזמות המחייבות שיפוץ, בינוי קל וציוד.

כל הרשויות מוזמנות לפנות וליידע את המסגרות שבאחריותן על האפשרות להיעזר בקרן שלם אחת לשלוש שנים, הפניה תיעשה על ידי הרשות בתיאום ובשיתוף עם המפקח המחוזי.

 הקרן מזמינה לפנות אליה גם ביוזמות, רעיונות שאינם נכללים בהנחיות.

 מיקי כהן, סמנכ"ל פיתוח פרויקטים |  mickyc@kshalem.org.il

סיוע קרן שלם לפעילות המרכזים למשפחות של אנשים עם צרכים מיוחדים ברשויות המקומיות    

שלום רב ,

קרן שלם רואה חשיבות רבה בחיזוקן של משפחות האנשים עם הצרכים המיוחדים ברשויות המקומיות, והפיכתן לחלק בלתי נפרד ממרקם החיים החברתי בכל רשות ורשות. על מנת לסייע בכך, תקצה הקרן מענקים למרכזים למשפחה.

מטרת המענקים לעודד ולהפיק אירועי הסברה, חשיפה ושינוי עמדות לקהל הרחב, משמע- אירועים אשר יפנו לכלל הקהילה בכל רשות בה קיים מרכז למשפחה. המענקים אינם מיועדים לקיום אירועים למשפחות בלבד. לסייע ברכישת ציוד מתאים. .

לכל מרכז יוקצה מענק שנתי , אותו ניתן יהיה לנצל בפעימה אחת או במספר פעימות. המענק יהיה דיפרנציאלי בהתאם לגודלו של המרכז, עפ"י הגדרות משרד הרווחה.

למידע נוסף והנחיות לפניה לקרן יש להוריד את ההנחיות המצורף.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס ריכוז קבלות/חשבוניות    


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס ריכוז הצעות מחיר    

זהו טופס ריכוז הצעות מחיר שיש לצרף לבקשה. לנוחיותכם העלינו את הטופס כקובץ וורד על מנת שתוכלו להורידו ולערוך אותו בהתאם לצרכים של הבקשה. ניתן להוסיף ו/או לגרוע שורות מהטופס בהתאם לצורך.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס תקציר פרוייקט    

 טופס זה חייב להיות חתום על ידי כל הגורמים המצויינים, לאחר החתמות יש לסרוק אותו לשלוח באמצעות המייל בלבד.


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות להגשת בקשה לפרוייקט במסלול מעלה    

במסמך זה נמצא כל המידע בנוגע להגשת בקשה למסלול מעלה.

כאן תמצאו מידע לגבי תחומי והיקפי הסיוע, אילו מסגרות יכולות לפנות, תדירות, המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה וכן הליך הטיפול בהם. אנא פעלו במדוייק בהתאם להנחיות המוצגות במסמך.


לפריט המלא
קרא | הורד


טופס בקשה להמרה    

 טופס זה מיועד לבקשה להמיר ייעוד של ציוד או פריט שאושר לפריט אחר.
יש להגישו מוקלד  ולצרף הצעות מחיר.

 


לפריט המלא
קרא | הורד


הנחיות שילוט, לוגו ואיזכור לפרוייקטים שקיבלו מענק מקרן שלם    

פרוייקטים פיזיים
עם סיום פרויקט יתקין הגוף/הארגון במימון שלו שלט המציין את סיועה של קרן שלם.
השלט יותקן על פי כללי הבטיחות.
השלט יותקן בשטח הכניסה במיקום בולט ונראה לעין (למעט במסגרות דיור בהן יותקן במקום מוצנע).
 
להלן ההנחיות :
גודל השלט : 50X70 ס"מ
חומר השלט: זכוכית מחוסמת שקופה (חזקה/ מוקשה)
אופן הכיתוב על השלט : מדבקה בדפוס דיגיטלי בהדפסה אחורית.
מצ"ב דוגמא בפורמט PDF     מצ"ב דוגמא בפורמט JPG
 
  נוסח הכיתוב על השלט : שם הפרויקט- הוקם/ צוייד/ שופץ/ הורחב בסיוע קרן שלם
 
 
דגשים נוספים :
שילוט נוסף של השותפים לפרויקט לא יחרוג בגודלו משילוט הקרן
מתבקש שלט נפרד גם כאשר ישנם מספר שותפים לפרויקט, אלא אם מוסכם על כל השותפים שלט אחד
יש להעביר סקיצה של השלט לאישור טרם ביצוע למיקי כהן, סמנכ"ל פרוייקטים פיזיים
באימייל : mickyc@kshalem.org.il
 
 
פרוייקטים נוספים : הסברה, כנסים, קורסים ועוד
מצ"ב לוגו הקרן להורדה 
אין לעשות שימושים נוספים בלוגו הקרן מעבר למה שצויין בדף זה.