×

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לפי תקנה 3(29) ו -3(א) לתקנות חובת המכרזים

בהתאם לתקנה 3(29) ו-3(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ”ג – 1993 (להלן : “התקנות“)

מבקשת קרן “שלם לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלויות ברשויות המקומיות”  (להלן: “הקרן”)

להודיע בזאת על כוונתה להתקשר עם רותי אלון טרבס, לפיתוח תכנית “תראו אותי!” והעברת סדנאות התכנית.

פרטים נוספים במסמך המצורף>>