×

החל הרישום לקורס הארצי : “ניהול והפעלת מתנדבים במסגרות היום והפנאי”

מיועד למנהלי ורכזי התנדבות חדשים וותיקים, מרשויות, מארגונים ומעמותות, העוסקים בהפעלת מתנדבים במסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה
קרן שלם, השירות לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה, היח’ להתנדבות במשרד הרווחה, בשיתוף ג’וינט התנדבות  שמחים להודיע על פתיחת השתלמות : "ניהול והפעלת מתנדבים במסגרות היום והפנאי".
במסגרת ההשתלמות יתקיימו חמישה מפגשים מקצועיים, המפגשים יתקיימו בימי ג’ בין השעות 09:00-14:30
תאריך פתיחה : יום ג’, 18.02.2014 יח’ אדר א’, תשע"ד.
לרישום יש להוריד את הקובץ המצורף ולפעול על פי ההנחיות.