×

סקירת הספר : מוגבלות שכלית התפתחותית: תיאוריה, מחקר והשלכות יישומיות בכתב העת מוגבלות וחברה

מתוך ההקדמה –

הספר “מוגבלות שכלית התפתחותית – תיאוריה, מחקר והשלכות יישומיות” מספק ידע תאורטי רחב ועדכני לצד התייחסות יישומית לסוגיות שונות ומהותיות הקשורות לאנשים עם מש”ה, ומשלב ממצאי מחקרים שנערכו בישראל לצד מגמות בין-לאומיות עדכניות בתחום. השיח הביקורתי לצד גישות פוזיטיביות שמוצגים בספר משקפים את ההתפתחות ההיסטורית של התחום, אשר מלמדת על השינויים המהותיים שחלו בהקשר לסוגיות חברתיות, מדיניות ופוליטיות המצויות בזיקה לחייהם של אנשים עם מש”ה. חשוב לציין כי העורכות של הספר, פרופ’ מיכל אל-יגון ופרופ’ מלכה מרגלית, הן חוקרות ידועות שם ומוערכות בתחום החינוך המיוחד והמוגבלויות, ומובילות תפיסה מיטיבה בחקר העמידות של הפרט והמשפחה. בכתיבת הפרקים השתתפו אנשי מקצוע וחוקרים מומחים בתחומם, שהציגו נקודות מבט שונות בהקשר למש”ה ותרמו לידע העשיר שמוצג בספר. בשני העשורים האחרונים, מאז ספרו של ד”ר חנן רונן (2005) “פיגור שכלי”, שכלל התייחסות לתחום המוגבלות השכלית בחלוקה להיבטים עיוניים ומעשיים, לא נכתב ספר שכולל התייחסות רחבה ומקיפה, אשר פונה לקהל רחב כסטודנטים, אנשי מקצוע ומשפחות של אנשים עם מש”ה, כספרן החדש של אל-יגון ומרגלית. ייחודו ותרומתו של הספר אינם מסתכמים בחדשנותו, אלא בכך שהוא מאפשר הסתכלות מעמיקה ומקיפה על תחום המש”ה, בהקשרים תרבותיים מקומיים לצד מגמות עולמיות. הספר מסייע בהטמעת שפה מיטיבה ובשינוי תפיסה בהקשר לאנשים עם מש”ה. הוא כולל מגמות עכשוויות שמכירות בחשיבות קידום שוויון הזדמנויות וחיים מלאים בקהילה של האדם עם מש”ה, וכמו כן בזכותו להיות שותף מלא בקבלת החלטות בנוגע לחייו, אך לצד זאת, גם מתריע על תופעות חברתיות שליליות, שעדיין קיימות, של הדרה, פטרונות והתמודדות עם סטיגמות. הספר מציע שורה של המלצות יישומיות להסרת חסמים ולמיגור תופעות אלו ומוצגים בו עקרונות של הנגשה, אשר מאפשרים השתתפות פעילה ומלאה בחברה ושמשפיעים על איכות חייהם וביסוס מעמדם וזכויותיהם של אנשים עם מש”ה.

 סקירת הספר בכתב העת : שרעבי, ע’ (2023). סקירת הספר: מוגבלות שכלית התפתחותית: תיאוריה, מחקר והשלכות יישומיות. מוגבלות וחברה – מחקר ופרקטיקה, 2, 171-167.

כתב העת יוצא לאור על ידי בית איזי שפירא.

קישור לגיליון מס’ 2 >>