×

פרקים מן הספר

  חלק ראשון: הגדרות, אטיולוגיה, סיווג ודרכי אבחון

 1. חושבים אחרת, הנגשה קוגניטיבית: מודל מבוסס ראיות והשלכות יישומיות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שירה ילון-חימוביץ, אורנית אבידן-זיו, מיכל טנא רינדה והילה רימון-גרינשפן
 2. חלק שני: נוכחות משותפת של מוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם

 3. חלק שלישי: בריאות ופסיכופתולוגיה

 4. חלק רביעי: היבטים חברתיים ותרבותיים: מדיניות ויישום

 5. מוגבלות שכלית-התפתחותית בחברה הערבית בישראל: פרספקטיבה של הִצְטָלְבִיוּת לינה בדראן, איילת גור, ופא בדראן ומייקל אשלי שטיין
 6. חלק חמישי: המערכת המשפחתית

 7. חלק שישי: התערבות מוקדמת, טיפול, וחינוך: שילוב והכלה

 8. התערבות מוקדמת עבור פעוטות עם מש"ה רז טננבאום, רחל יפעת וברכה ניר
 9. חלק שביעי: המעבר לבגרות: תוכניות התערבות, תמיכה ושיקום

 10. חלק שמיני: רומנטיקה, זוגיות והורות של הבוגרים

 11. הורים עם מוגבלות שכלית וילדיהם: רקע, מדיניות ותוכניות התערבות דורית ברק, דורית ושלר וכרמית-נעה שפיגלמן
 12. חלק תשיעי: מוגבלות שכלית התפתחותית בגיל המבוגר: איכות חיים, מניעה, תמיכה ושיקום

 

פרטי הספר בעברית ובאנגלית

 Al-Yagon, M., & Margalit, M. (Eds.) (2022). Intellectual Developmental Disorders: Theory, research and implications. Keren Shalem

 אל-יגון, מ., & מרגלית, מ. (עורכות)  (2022). מוגבלות שכלית התפתחותית: תיאוריה, מחקר, והשלכות יישומיות. הוצאת קרן שלם.

ציטוט פרק לדוגמא

Margalit, M., & Al-Yagon, M. (2022). Family systems, families of children , adolescents and adults with intellectual developmental disorders: Intra-personal and interpersonal  resources. In Al-Yagon, M., & Margalit, M. (Eds.) Intellectual Developmental Disorders: Theory, research and implications (443-468).  Keren Shalem

 מרגלית, מ., & אל-יגון,מ., (2022). המערכת המשפחתית, משפחות לילדים, מתבגרים  ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית: משאבים אישיים ובין אישיים. אל-יגון, מ., & מרגלית, מ. (עורכות) . מוגבלות שכלית התפתחותית: תיאוריה, מחקר, והשלכות יישומיות (443-468). הוצאת קרן שלם.


 

ספר זה הינו פרסום ציבורי נגיש לכל אשר מתיר שימוש, שיתוף, הפצה או שכפול, בכל אמצעי או צורה, בכפוף לציון שם המחברים והספר כמקור הראשוני. אין לעשות שינוי בפרקים המופיעים בספר ללא אישור המחברים וציון הספר כמקור הראשוני

הספר הופק במימון קרן שלם 

נדפס בישראל תשפ״ב,2022 | Printed in Israel

הודפס ע”י הוצאה לאור רותם