×

פתיחת ההרשמה למחזור ג’ – מפגשים מקצועיים לרפרנטים בנושא הנגשת הזקנה לאנשים עם מוגבלות שכלית, הנמכה קוגניטבית ומוגבלות פיזית

תוכנית הנגשת הזקנה עוסקת בפיתוח מודעות למאפיינים הייחודיים של תהליכי ההזדקנות של אנשים עם מוגבלות בקרב מקבלי השירות, בני משפחתם וצוות המסגרת; בפיתוח כלים להתמודדות עם תכנון העתיד ובהתמודדות רגשית עם השינויים והאובדנים בזקנה, ומאפשרת לאנשים עם מוגבלות להכיר את עצמם לעומק, לפתח תפיסה עצמית חיובית, להגדיל מיומנותם להשמיע את קולם, ולהחליט עבור עצמם.

תוכנית ייחודית זו בנויה על עקרונות “שירות מכוון אדם”, אשר בבסיסם התפיסה כי לכל אדם הזכות והיכולת לעצב את חייו אם ניתנות לו ההזדמנות והתמיכה המתאימות, וכי האדם יכול לקבוע ולנתב את חייו על סמך עוצמותיו, יכולותיו, רשתות התמיכה שלו והעדפותיו. לצורך כך, על האדם להכיר את עצמו ואת רצונותיו ולהשמיע את קולו.

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן>>