×

קול קורא חדש מבית היוצר של קרן שלם – מענק זרקור לשנה”ל תשפ”ג 2023-2022

קרן שלם פועלת במגוון דרכים להנכחת אנשים עם מוגבלות שכלית בכל תחומי החיים בחברה הישראלית, לצורך שילובם ושיפור איכות חייהם וחיי משפחותיהם.

 

הקרן מזמינה בזאת בתי ספר על תיכוניים לאמנות חזותית ולאמנויות הבמה, המוכרים ע”י המל”ג או משרד התרבות והספורט, להגיש בקשות למענק “זרקור”, לפיתוח מיזמים משותפים לסטודנטים ולאנשים עם מוגבלות שכלית המתגוררים בבית המשפחה, בשנה”ל תשפ”ג 2023-2022.

 

פרטים נוספים בקובץ ההנחיות להגשת הבקשה >>