×

קול קורא להגשת בקשות למענקים עבור אירועי ספורט ואורח חיים פעיל המשלבים אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברשויות המקומיות לשנת 2016

עמיתים יקרים,

קרן שלם ואגף מש"ה שירות קהילה שואפים לקדם שילובם ומעורבותם של אנשים עם מש"ה בכל תחומי החיים והקהילה.

מטרת הקול הקורא הנ"ל לעודד שילובם של אנשים עם מש"ה כתושבים מן השורה באירועי ספורט ואורח חיים פעילהמתקיימים ברשות המקומית, ובכך להגביר את נוכחותם, נראותם ושילובם הטבעי במארג החיים היישובי.

הוועדה המקצועית של קרן שלם מזמינה בזאת מחלקות ספורט ותרבות המעוניינות להוביל אירועים משלבים בתחום הספורט להגיש הצעות ע"פ ההנחיות המופיעות בקובץ המצ"ב, ובשיתוף מחלקות הרווחה ברשויות.

 
להורדת הקול הקורא לחץ כאן


לצפיה בסרטון "ביחד בתנועה" המציג את תמיכת הקרן בפעילויות ספורט משלבות לחץ כאן