×

קול קורא להגשת תקצירים לכנס אודות לימודי מוגבלויות והחברה בישראל

שיתקיים ב - 23 ליוני 2016 באוניברסיטת תל אביב
 בקובץ המצורף פרטים לגבי הכנס והדרך בה ניתן לשלוח תקצירים למארגני הכנס.