×

קול קורא להגשת תקצירים לכנס העמותה להתפתחות הילד ושיקומו

שיערך בין התאריכים 16-18/09/2014, ימים ג'-ה', כ"א-כ"ג באלול, תשע"ד בירושלים
 הכנס המרכזי של כל חברי העמותה להתפתחות הילד ושיקומו יערך השנה בירושלים.

השנה יעסוק הכנס בהתפתחויות ובחידושים שחלו הן בדרכי האבחון והן בדרכי הטיפול.

בכנס ירצו מיטב החוקרים ואנשי הטיפול מהארץ ומחו"ל הוא ישמש פלטפורמה להתכנסות מקצועית וחברתית לכל העוסקים בתחום.

לאתר העמותה

להגשת תקצירים לכנס