×

קול קורא להגשת תקצירים לכנס חומש לשנת 2016

שיתקיים בימים שלישי ורביעי, ד'-ה' אדר ב' תשע"ו (14-15/3/2016) בכפר המכביה.
 הכנס הארצי ה-10 לשיקום של עמותת חומ"ש "עולמות נפגשים – סביבות מתחברות" יתקיים בימים שלישי ורביעי, ד’-ה’ אדר ב’ תשע"ו (14-15/3/2016) בכפר המכביה.

הכנס יתמקד בסוגיה של פרקטיקה שיקומית מיטבית, ידון בשיח הבין מקצועי והתיאום התוך אירגוני והבין ארגוני, כמו גם, בהיעדר שירותים מסויימים לאנשים עם מוגבלות בכלל ולתת אוכלוסיות ספציפיות בפרט.

מצ"ב נהלים והנחיות להגשת תקצירים לועדה המדעית של הכנס.

קרן שלם שותפה במימון הכנס.