×

קול קורא למחקרים ייעודיים לשנת 2014

 קרן שלם פועלת ליישום המסקנות שעלו מתוך מגוון המחקרים להם ניתן סיוע במהלך השנים האחרונות.

כחלק מההמלצות למחקרי המשך בתחומים שונים וועדת המחקר  של קרן של"ם, הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם פיגור שכלי ( מוגבלות שכלית התפתחותית ) ברשויות המקומיות מבקשת לקבל הצעות לביצוע מחקר. להלן הקול הקורא.