×

קול קורא לפרס רודרמן לשילוב 2016

במסגרת הפרס יחולקו 250,000$ ל5 ארגונים או חברות עסקיות (50,000$ לכל ארגון) אשר פועלים באופן יזמי וחדשני, למען שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה.

תהליך הגשת הפרס מחולק לשני שלבים:
שלב 1- מועד סופי להגשת מועמדות עד תאריך ה-9 באוגוסט 2016.
שלב 2- מועד סופי להשלמת תהליך הגשת המועמדות, עד תאריך ה-12 בספטמבר 2016 (שלב שני מותנה במעבר משלב א)

למידע נוסף אודות הפרס וטופס הגשת מועמדות, לחץ כאן