×

קול קורא של קרן שלם להצעה עבור סקירת ספרות ומקורות ידע בנושא –

תוכניות שעוסקות בשינוי עמדות וקבלת השונה, בדגש על אוכלוסיות עם מוגבלויות, בקרב תלמידי גן עד תיכון בישראל

קרן שלם מבקשת לקבל הצעות לכתיבת מסמך הסוקר את הספרות המקצועית הרלוונטית בנושא – תכניות להעלאת המודעות, חינוך לקבלת השונה ושילובו בחברה, בדגש על אוכלוסיות עם מוגבלויות, במערכת החינוך, לתלמידי גן עד תיכון. תכניות שנכתבו ואושרו ע"י משרד החינוך ומידת יישומן ( אם בכלל ) במסגרות החינוכיות בעשר השנים האחרונות.
המסמך יציג את תחומי הידע, הכלים והניסיון היישומי הכולל הפקת לקחים, הצלחות ותובנות.

 

להלן ההנחיות להגשת ההצעות.

 

בשאלות ניתן לפנות לשרון גנות, רכזת ניהול ידע ומחקר [email protected]