×

קרן שלם נפרדת בצער רב מאסתר עמר, מנהלת אגף הרווחה בעיריית באר שבע וחברת הנהלת קרן שלם

צילום : הרצל יוסף                                                                                                                                                                                                       

קרן שלם נפרדת בצער רב מאסתר עמר
מנהלת אגף הרווחה בעיריית באר שבע וחברת הנהלת קרן שלם
שנפטרה בטרם עת.
עמיתה מעורבת , שסייעה ותרמה לקידום תחום המוגבלות השכלית התפתחותית ברמה עירונית ובראיה ארצית.
יהי זכרה ברוך!