×

המינהל לשירותים חברתיים בעיריית עכו – זוכי פרס לצוות מחלקה לשירותים חברתיים של קרן שלם לשנת 2017

על פיתוח רצף שירותים מכבד לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולבני משפחתו המאפשר שילוב בקהילה ומעניק מענים איכותיים לאורך מעגל חייו – בחינוך, תעסוקה, סביבה תומכת, תעסוקה עד הבית, פעילות חברתית וכל זאת בחיבור טבעי לעשייה בקהילה, תוך שיתוף פעולה כתפיסת עולם הבאה לידי מימוש באופן עקבי בעבודה שוטפת עם פורום של אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם , הורים, אחים וארגונים רבים. ושיתוף הפעולה הזה עם ההקשבה המתמדת לשטח.