×

המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון – זוכת אות הוקרה לאנשי אקדמיה של קרן שלם לשנת 2017

על קידום ופיתוח הידע האקדמי והכשרת הסטודנטים ואנשי מקצוע בתחום החינוך והעלאת המודעות לתהליכי הכשרה בנושאים של הכלה, שילוב וסינגור עצמי של אנשים עם מש"ה. הקורס הראשון החל לפני ארבע שנים, ביוזמתו של ד"ר יצחק יוגב, ומאז השתתפו בו מאות סטודנטים.
בשנה האחרונה התקיים יום שיא במכללה בסיוע ומימון קרן שלם. הקורס מהווה חובה במסגרת לימודי החינוך המיוחד.