×

מועצת הבוגרים של עיריית חולון ואקים, בהנחיית נוי פריד – זוכי פרס לקבוצה עם מוגבלות שכלית התפתחותית של קרן שלם לשנת 2017

הקבוצה מונה 16 חברים עם מש"ה ,בגילאים שונים, שנבחרו ע"י חבריהם, תושבי חולון לשמש כגוף סינגור מייצג. הם פועלים לקידום זכויותיהם ושיפור איכות חייהם של האנשים עם מש"ה , מקיימים פגישות עבודה עם גורמים שונים בעיר יוזמים אירועי הסברה אקטיביים מייצגים עניינים בפורומים רשמיים של משרד הרווחה נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בוועדות הכנסת השונות. בין ההישגים שלהם : שינוי מערך ההזנה במע"ש, שינוי מועד קבלת השכר, הצגת פעילותם בקורס למנהלי מע"שים.