×

מלון דן ומלון דן בוטיק – זוכי אות הוקרה למפעל/מעסיק של קרן שלם לשנת 2017

בתי המלון, רשת דן – בהר הצופים ומלון דן בוטיק בירושלים גייסו עובדים עם מוגבלות שכלית לעבודה קבועה במסגרת בית המלון. הקרן מודעת למידת שביעות הרצון הגבוהה הבאה לידי ביטוי במשך ההעסקה ארוך הטווח של למעלה משבע שנים.
על פעילות רבת שנים בבתי המלון בהר הצופים ומלון דן בוטיק בשילוב והעסקת 9 אנשים עם מש"ה במגוון מחלקות המלון מתוך חזון של שילוב תעסוקתי והכשרה מקצועית, בהיותכם דוגמא ומודל להעסקה נורמטיבית, של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ככל אדם, הנכם מהווים מודל ערכי וחברתי לשילוב ממנו נשכרים המעסיק, המועסק והחברה כולה.