×

רכזת תחום מוגבלויות, עו”ס היאם דהאר, מחלקת רווחה במועצה המקומית בית ג’אן – זוכת פרס לנציג מחלקה לשירותים חברתיים של קרן שלם לשנת 2017

היאם דאהר, יזמית חברתית ומקצועית מתמודדת עם אתגרים ולא מוותרת. עוסקת ללא ליאות בפיתוח מענים איכותיים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולבני משפחתו לאורך מעגל החיים ואכן הצליחה , ותמיד בשת"פ ועל כך הערכתנו : מועדון חברתי, מע"ש ויחידה טיפולית סיעודית הם לא מובנים מאליהם, כל זאת בתמיכה ועידוד מקצועי של הרשות, מנהל הרווחה מר זיאד קבלן ועובדת הזכאות – אקבל קיס, המפקח ובשת"פ עם עמותת כוכב הצפון ופיקוח משרד הרווחה.