×

קרן שלם, הקרן לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות, פועלת במגוון דרכים להנכחת אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים בחברה הישראלית, לצורך שילובם ושיפור איכות חייהם וחיי משפחותיהם ולהכרת הגיוון האנושי שבחברה.

הקרן מזמינה בזאת בתי ספר על תיכוניים לאמנות חזותית ולאמנויות הבמה, המוכרים ע”י המל”ג או משרד התרבות והספורט, ואשר קיבלו תמיכה מקרן שלם בשנה”ל תשפ”ג, להגיש בקשות למענק “זרקור”, לפיתוח מיזמים משותפים לסטודנטים ולאנשים עם מוגבלות המתגוררים בבית המשפחה, בשנה”ל תשפ”ד 2023-2024.

פרטים נוספים בקובץ המצורף