×

הנחיות להגשת מענק קשת

לקבוצות הדרכה וקבוצות טיפוליות לבני משפחה המטפלים באנשים עם מוגבלות שכלית, פיזית, חושית, והנמכה קוגניטיבית ברשויות המקומיות