×

הנחיות :

יש להעתיק את כל הנ”ל למסמך פורמלי של רשות המחקר.

על המסמך הפורמלי יהיה חתום  גורם מוסמך ברשות המחקר.

יש לסרוק את המסמך החתום ולשלוח במייל לידי אפרת מידני [email protected]

המסמך החתום המקורי ישלח בדואר ישראל לקרן שלם, שד’ מנחם בגין 5, בית דגן. לידי אפרת מידני

יש לשלוח במייל גם את הקובץ אקסל הנ”ל לקרן בפורמט אקסל למייל : [email protected]