×
מציג 12 תוצאות מתוך 12

“כל הלומד מדעים ואינו משמשם לתועלת אחרים – דומה לאדם החורש ואנו זורע” (סעדי)

קרן שלם שואפת לקדם ולשפר באופן מתמיד את השירותים הניתנים לאדם עם מוגבלות ולכן רואה לנכון לסייע ולעודד את הרחבת החקר בתחום, פיתוח הידע והפצתו בקרב אנשי המקצוע העוסקים בכך.

החל משנת 2023 הקרן תתמוך במחקרים בתחומי המוגבלות החושית, פיזית וההנמכה הקוגניטיבית בנוסף על מוגבלות שכלית התפתחותית.

הקרן תומכת בעבודות מחקר אשר נועדו לשפר ולקדם את איכות הטיפול והחינוך שמקבלים ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, חושית, פיזית והנמכה קוגניטיבית. תמיכה זו ניתנת על מנת לאפשר להם להגיע לאיכות חיים מיטבית במסגרת המשפחה, הקהילה והחברה בה אנו חיים.

עד כה תמכה הקרן בעשרות מחקרים בהם ניתן לצפות בעמוד מחקרים אקדמיים.

הקרן מעודדת הצעות מחקר ישימות בראש ובראשונה וכן כאלה שיש בהן חידוש, יצירתיות ותרומה מדעית לתחומים שונים הקשורים לשיפור איכות החיים של האדם עם מוגבלות והסובב אותו. ההצעות יכולות להיות ממגוון תחומי הדעת והדיסציפלינות השונות.

מדי פעם הקרן מפרסמת קול קורא למחקרים בנושאים ייעודיים יש לעקוב אחר הפרסומים תחת קול קורא בחדשות הקרן.

וועדת המחקר של קרן שלם מזמינה חוקרים וסטודנטים לתואר שני או שלישי ופוסט דוקטורנטים בארץ בלבד, להגיש לקרן שלם הצעות מחקר בתחום המוגבלות השכלית התפתחותית, פיזית, חושית והנמכה קוגניטיבית המקדמות את הידע, הטיפול ואיכות החיים של האדם עם מוגבלות והסובבים  אותו.

למידע נוסף : 

שרון גנות, מנהלת תחום ניהול ידע ומחקר | [email protected]

אפרת מידני, מנהלנית תחום ניהול ידע ומחקר | [email protected]


תרומה לקהילת החוקרים והסטודנטים בישראל

מאגר כלים שימושיים לעוסקים במחקר
חברת משב מחקר יישומי המלווה במחקרים מעצבים תכניות חברתיות רבות, ביניהן גם תכניות שקרן שלם שותפה להן. תחת המעטפת של אחריות תאגידית יצרה החברה תרומה מיוחדת עבור קהילת החוקרים והחוקרות ...

כללים לכתיבה מדעית

בעת הגשת הצעות או דוחות מחקר לקרן שלם
בעת כתיבת הצעת מחקר לקרן שלם ובעת הגשת הדו"ח המסכם יש לכתוב את הדו"חות על פי כללי הכתיבה המדעית. מומלץ לפעול לפי ההנחיות ה - APA (American Psychological Association) המהדורה ...

מציג 12 תוצאות מתוך 12