×

סקירה מידענית שימוש בייצוגים גרפיים בסביבות מקוונות לאנשים עם מוגבלות שכלית

מק"ט 890-730-2024| מחברים נוספים : אילה ליאור

סמלים משמשים מרכיב יסוד בייצוג גרפי, ומציעים העברת מידע פשוט וברור שמתעלה מעל המחסומים הלשוניים. האוניברסליות הזו של סמלים הופכת אותם לכלי רב ערך בתקשורת עם אנשים עם מש”ה, שעלולים להתמודד עם אתגרים של ייצוגים טקסטואליים או לשוניים מורכבים. מרכיבים עקרוניים בבחירת ייצוגים גרפיים עבור אנשים עם מש”ה הם: פשטות, בהירות ומוחשיות. עקרונות אלו מבטיחים שסמלים יהיו ניתנים לזיהוי בקלות ויהיו קשורים ישירות למושגים שהם מייצגים. כך הם מפחיתים את העומס הקוגניטיבי ומשפרים את ההבנה. למרות החשיבות של ייצוגים גרפיים לאוכלוסייה זו במרחב הדיגיטלי, קיים מחסור במחקר שיסייע בבחירת הייצוג המיטבי. מסקירת אתרי האינטרנט המכוונים לסייע לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, לבחירה והשימוש בייצוגים גרפיים – בין אם תמונות או סמלים – יש תפקיד מכריע בשיפור השימושיות והנגישות. למרות החשיבות של ייצוגים גרפיים לאוכלוסייה זו במרחב הדיגיטלי, קיים מחסור במחקר שיסייע בבחירת הייצוג המיטבי.

 

מילות מפתח:  ייצוג גרפי, סמלים, פיקטוגרמות, תמונות, איורים, שמישות, נגישות, תקשורת עם אנשים עם מש”ה, מרחב דיגיטלי.


פריטים קשורים