×
מציג 10 תוצאות מתוך 434

שחיקה הורית של אימהות לילדים עם וללא צרכים מיוחדים מהמגזר החרדי ומהמגזר שאינו חרדי: גורמיה, החומרה הנתפסת של הלקות ותחושת נטל הטיפול, תמיכה חברתית, עבודת רגשות, תושייה נלמדת ושימוש בשירותי בריאות עבור האם

מק"ט 890-275-2020 | בהנחיית : פרופ' צביה בר נוי ופרופ' מיכל יצחקי
מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם. תופעת השחיקה ההורית מתפתחת בעיקר עקב חוסר איזון בין גורמי סיכון לשחיקה (חשיפה מתמשכת לדרישות בתחום ההורות), לבין גורמי הגנה מפניה (משאבי ההתמודדות העומדים ...

Parental Burnout Among Orthodox and Nonorthodox Mothers of Children With/ Without Special Needs: Causes, Perceived Severity of the Child’s Disability, Burden of Caregiving, Social Support, Emotion Work, Learned Resourcefulness, and Mothers’ Self-Utilization of Health Services

Catalog # 890-275-2020 | Supervised by: Prof. Sivia Barnoy, Prof. Michal Itzhaki
This work was supported by a grant from Shalem Fund The phenomenon of parental burnout develops mainly due to an imbalance between risk factors for burnout (ongoing exposure to parenting ...

“הבה לי בנים ואם אין מתה אנוכי” הורות של זוגות חרדים עם מוגבלות בצל החוק המדינתי, ההלכה היהודית והנורמות החברתיות בקהילה החרדית

מק"ט 890-689-2022 | בהנחיית : פרופ' נטע זיו ופרופ' דפנה הקר
מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם. המחקר בחן הורות של זוגות חרדים עם מוגבלות מנקודת מבט של ביקורת מוגבלות ומשפט. במסגרת המחקר בוצע ניתוח ספרותי ואמפירי, במתודולוגיה איכותנית, של השפעת ...

Give me children, or else I die” Parenthood of Haredi couples with disabilities in the shadow of state law, Jewish Halakha and social norms in the Haredi community

Catalog # 890-689-2022| Supervised by: Prof. Neta Ziv, Prof. Daphna Hacker
This work was supported by a grant from Shalem Fund The study delves into parenting dynamics within disabled ultra-Orthodox couples, focusing on disability critique and legal frameworks. It examines how ...

מחקר משווה: איזון בית-עבודה בקרב הורים לילדים עם מוגבלות (הפרעות נוירו- התפתחותיות) למול הורים לילדים ללא מוגבלות בגילאי 0-12

מק"ט 890-663-2021 | מחברים נוספים : מעין פיין
מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם. מחקר זה השווה בין מאפיינים דמוגרפיים, משתני תעסוקה ואיזון בית-עבודה של הורים עובדים לילדים עם מוגבלות נוירו-התפתחותית בגילאי 0-12 ושל הורים לילדים ללא מוגבלות ...

Comparative Study: Work-Life Balance Among Parents of Children with Disabilities (Neurodevelopmental Disorders) versus Parents of Children without Disabilities Aged 0-12.

Catalog # 890-663-2021| other authors : Maayan Fine
This work was supported by a grant from Shalem Fund This study explored demographic differences, employment variables, and work-life balance among working parents of children aged 0-12 with neurodevelopmental disabilities ...

מיניות, מוגבלות ומשפט: לקראת המשגה חדשה של זכויות מיניות לאנשים עם מוגבלויות

מק"ט 890-113-2018 | מנחה: פרופ' שגית מור
מחקר זה נעשה בסיוע קרן שלם. עבודת הדוקטורט חוקרת את מערכת היחסים המורכבת בין מוגבלות, מיניות ומשפט. העבודה מבקשת להתמקד בנושא הזכויות המיניות של אנשים עם מוגבלויות ולספק המשגה מעמיקה ...

Sexuality, disability, and the law: Towards a new conceptualization of disability-related sexual rights

Catalog # 890-113-2018 | Supervised by: Prof. Sagit Mor
This work was supported by a grant from Shalem Fund This Ph.D. dissertation explores the intricate connection between disability, sexuality, and the law, focusing on disability-related sexual rights. It draws ...

סקירה מידענית שימוש בייצוגים גרפיים בסביבות מקוונות לאנשים עם מוגבלות שכלית

מק"ט 890-730-2024| מחברים נוספים : אילה ליאור
סמלים משמשים מרכיב יסוד בייצוג גרפי, ומציעים העברת מידע פשוט וברור שמתעלה מעל המחסומים הלשוניים. האוניברסליות הזו של סמלים הופכת אותם לכלי רב ערך בתקשורת עם אנשים עם מש"ה, שעלולים ...

Risk factors and resilience for the quality of life of children with developmental delay from families of medium-low socioeconomic status

Catalog # 890-92-2018 | other authors : Naama Atzaba Poria, Inbal Marcu
This work was supported by a grant from Shalem Fund The current study focuses on the risk and resilience factors for predicting the quality of life of children with developmental ...

מציג 10 תוצאות מתוך 434