×
מציג 10 תוצאות מתוך 129

תדריך למערך מחקרי נגיש קוגניטיבית

קרן שלם שואפת לקדם ולשפר באופן מתמיד את השירותים הניתנים לאדם עם מוגבלות ולכן רואה לנכון לסייע ולעודד את הרחבת החקר בתחום, פיתוח הידע והפצתו בקרב אנשי המקצוע העוסקים בכך. ...

A companion evaluation study to the pilot “Zuzu” – together for a healthy life

Catalog # 890-358-2021
This study was carried out by 'Michlol'- the Assessment and Measurement Unit of the Shalem Fund In recent years, public and personal awareness of the change in the sedentary lifestyle ...

מחקר הערכה מלווה לפיילוט זוזו- ביחד לחיים בריאים

מק"ט 890-358-2021
מחקר הערכה זה נעשה ע"י מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם. בשנים האחרונות הולכת וגוברת המודעות הציבורית והאישית לשינוי באורח החיים היושבני והכנסת פעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא. ...

איפיון ובחינת צרכי הנגשה קוגניטיבית של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית במרחב הציבורי

מק"ט 890-156-2019
מחקר הערכה זה נעשה ע"י מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם.   מחקר זה עוסק בנושא החשוב של נגישות מידע ברשויות מקומיות עבור אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בישראל. ...

Characterization and examination of cognitive accessibility needs of people with intellectual developmental disabilities in the public sphere

Catalog # 890-156-2019
This study was carried out by 'Michlol'- the Assessment and Measurement Unit of the Shalem Fund This research work deals with the important issue of information accessibility in local authorities ...

סקר לצוותי תחום השיקום ברשויות, בנושא: צורך בתמיכות קרן שלם בתחום פיתוח מענים מקצועיים וחברתיים

מק"ט 890-681-2022
מחקר הערכה זה נעשה ע"י מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם. החל משנת 2023 הורחבה קרן שלם מסיוע לפיתוח שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית, לסיוע לפיתוח שירותים גם לאנשים ...

Survey for the teams of the rehabilitation field in the authorities, on the subject: need for support from a whole fund in the field of developing professional and social supports.

Catalog # 890-681-2022
This study was carried out by 'Michlol'- the Assessment and Measurement Unit of the Shalem Fund On the occasion of the expansion of Shalem Foundation to develop services also for ...

הערכת סדנה פרונטלית מקצועית בנושא וידאו-מודלינג – עבור אנשי מקצוע בתחום המוגבלויות

מק"ט 890-670-2022
מחקר הערכה זה נעשה ע"י מכלול- יח' הערכה ומחקר של קרן שלם. הערכה זו מציגה את תוצאות המשוב המקוון שהועבר למשתתפי סדנה פרונטלית בנושא כלי הוי-גו'ב (וידאו מודלינג) שניתנה לאנשי מקצוע ...

Evaluation of a professional face-to-face workshop on video-modeling – for professionals in the field of disabilities (Findings report)

Catalog # 890-670-2022
This study was carried out by 'Michlol'- the Assessment and Measurement Unit of the Shalem Fund In December 2022, a face-to-face workshop was held for professionals working in employment settings ...

Evaluation of Implementation of the program “See me!” in settings for people with IDD (Intellectual Developmental Disabilities)

Catalog # 890-260-2020
This study was carried out by 'Michlol'- the Assessment and Measurement Unit of the Shalem Fund "See me!" program, deals with the external appearance and hygiene of people with intellectual ...

מציג 10 תוצאות מתוך 129