×

קרן שלם מתכבדת להשיק את הספר החדש – מוגבלות שכלית התפתחותית : תיאוריה, מחקר והשלכות יישומיות

עורכות : פרופ' מיכל אל-יגון ופרופ' מלכה מרגלית

הספר מציג סקירות רחבות בין-תחומיות של ידע תיאורטי עדכני בנושא מוגבלות שכלית התפתחותית. סקירות רחבות אלו, כוללות ממצאי מחקרים ישראלים ובינלאומיים ודיון נרחב בהשלכות היישומיות של ממצאים אלו. באמצעות המשגות תיאורטיות, ניתוח מעמיק של חקר מוגבלות שכלית התפתחותית ויישומי התערבות טיפוליים וחינוכיים של מידע זה, מצליח הספר להציג בצורה רחבה את תחומי הדעת המרכזיים להם נזקקים סטודנטים, חוקרים, ואנשי המקצוע בעבודתם עם ילדים, מתבגרים ומבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובני משפחותיהם.

הספר ביוזמה ובמימון קרן שלם, מוזמנים לבקר בעמוד הספר באתר>>