×

ד”ר יחיאל לסרי, ראש עיריית אשדוד זוכה אות יקיר קרן שלם לשנת 2015

ד"ר לסרי הפועל רבות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בכלל ועם מוגבלות שכלית בפרט, מהווה דוגמא ומופת באופן ראוי להערכה ומודל לחיקוי. ד"ר לסרי מקדם ומאפשר פיתוח תחום הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בני כל הגילים תוך שילובם בעשייה ובהתפתחות העירונית. עיריית אשדוד בראשותו מקצה קרקעות ומשאבים, מפעילה שירותים, יוזמת , מחדשת וממצבת את מינהל הרווחה במרכז וכמחולל שינויים חברתיים.