×

הזדקנות של אנשים עם מוגבלות – סקירת ספרות

מחברים נוספים : ישראל דורון

ג’וינט ישראל (“ישראל מעבר למגבלות” ו”אשל”) יצאו במהלך משותף שמטרתו קביעת אסטרטגיה משותפת, כיווני פעולה ויעדים ברורים לטיפול באתגרים הייחודיים להזדקנות עם מוגבלות. למהלך שותפים נציגי ממשלה (משרד רה”מ, אוצר, רווחה, בריאות, ביטוח לאומי ועוד), חברה אזרחית, נציגי אקדמיה, שלטון מקומי וכמובן אנשים עם מוגבלות.

הליך שכזה מחייב בניית בסיס של נתונים ומידע לצורך יצירת מצע משותף לדיון וקבלת החלטות מושכלת, על אחת כמה וכמה בתחום של מזדקנים עם מוגבלות, שהמחקר בו בחיתוליו והנתונים לגביו דלים, בפרט בישראל.

סקירה זו, כמו גם תהליך החשיבה אותה היא נועדה לשרת, מבקש להתמודד עם הסוגייה של “אנשים עם מוגבלות שמזדקנים” והיא זו שתעמוד במוקד הסקירה.

קרדיטים נוספים : ישראל מעבר למגבלות (ג’וינט ישראל) אש”ל (ג’וינט ישראל), מכון ERI, מרכז מינרבה

מילות מפתח : אנשים עם מוגבלות, מזדקנים

קישור לפריט במרכז הידע של הג’וינט

 

 

פריטים קשורים