×

מילון מונחים בשפה פשוטה בתחום הפלילי לחשוד ולנאשם

חוברת לחשוד, לנאשם ולמלווה

מסמך זה הינו חלק מסדרת כלים שפותחו במסגרת מיזם להנגשה קוגנטיבית של ההליך המשפטי לאנשים עם מוגבלות.

כלים נוספים בסדרה:
התהליך המשפטי בשפה פשוטה
מילון מונחים בשפה פשוטה בתחום האזרחי ובתחום הכשרות המשפטית
עשה ואל תעשה – עקרונות השפה הפשוטה ודוגמאות מעשיות בסיוע המשפטי
סרטון אנימציה -נקודות לתשומת לב בשיחה בין אדם עם מוגבלות קוגנטיבית לעורך הדין

השותפים למיזם :
הסנגוריה הציבורית, משרד המשפטים
ישראל מעבר למגבלות, ג’וינט ישראל
אלווין ישראל

פריטים קשורים