×

מסלולי תמיכות
ומענקים

מענקי קרן שלם


קרן שלם פועלת משנת 1983 לקידום ופיתוח העשייה בתחום המוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה ברשויות
המקומיות והאזוריות בכל רחבי הארץ

תקציבה השנתי של הקרן עומד על כ- 31 מיליון ₪.  75% מהם מיועדים למענקים לרשויות המקומיות למימון בניה, הרחבה, נגישות, שיפוץ מבנים ולרכישת ציוד למסגרות ושירותים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בני כל הגילים ובכל תחומי החיים.

רוב המסגרות מופעלות על ידי ובחסות הרשויות המקומיות, ובמימון ופיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

המסגרות כוללות: מעונות יום שיקומיים, פעילות יום ארוך במסגרות חינוך חובה, מסגרות  תעסוקה מוגנת, מרכזי יום  לבוגרים, דיור מוגן לסוגיו, נופשונים ופעילות פנאי.

בעשור האחרון קרן שלם מימנה ותמכה במאות ארגונים, פרויקטים, מחקרים, השתלמויות ומיזמים ובאמצעותם איפשרה שירותים אישיים, חברתיים, פיזיים, תעסוקתיים, תרבותיים וקהילתיים מיטביים למעל 30,000 אנשים עם מוגבלויות שכליות ומשפחותיהם לחיות חיים מלאים כאזרחים שווי זכויות במדינת ישראל.

להלן מסלולי המענקים והתמיכות של קרן שלם במגוון התחומים:

דילוג לתוכן