×

מסלולי תמיכות
ומענקים

מענקי קרן שלם


קרן שלם פועלת משנת 1983 לקידום ופיתוח העשייה בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית  בקהילה וברשויות  המקומיות והאזוריות בכל רחבי הארץ.

תקציבה השנתי של הקרן עומד על כ-31 מיליון ₪.

מרבית התקציב (75%) מופנה  למענקים לרשויות המקומיות לצורך מימון בניה, הרחבה, נגישות, שיפוץ מבנים וכן לרכישת ציוד למסגרות והפעלת שירותים לתמיכה באנשים עם מוגבלות שכלית בקהילה המקומית.

פעילות הקרן מסייעת לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, בני כל הגילים ובכל תחומי החיים- מעונות יום שיקומיים, פעילות יום ארוך במסגרות חינוך חובה, מסגרות  תעסוקה מוגנת, מרכזי יום  לבוגרים, דיור מוגן לסוגיו, נופשונים ופעילויות פנאי.

המסגרות מופעלות על ידי ובחסות הרשויות המקומיות, במימון ופיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי.

בעשור האחרון  סייעה קרן שלם במימון ותמיכה למאות ארגונים, פרויקטים, מחקרים, השתלמויות ומיזמים.

מענקי הקרן מהווים תשתית לפיתוח והשבחה של שירותים אישיים, חברתיים, פיזיים, תעסוקתיים, תרבותיים וקהילתיים מיטביים המעשירים את חייהם  של  למעל 30,000 אנשים עם מוגבלויות שכליות ובני משפחותיהם  ומאפשרים להם לחיות חיים מלאים כאזרחים שווי זכויות במדינת ישראל.

להלן מסלולי המענקים והתמיכות של קרן שלם במגוון התחומים.

דילוג לתוכן