×

מסלולי תמיכות
ומענקים

מענקי קרן שלם


קרן שלם פועלת משנת 1983 לקידום ופיתוח העשייה בתחום המוגבלות השכלית ההתפתחותית בקהילה והחל משנת 2023 גם בתחומים- מוגבלות חושית ,פיזית והנמכה קוגניטיבית ברשויות המקומיות והאזוריות בכל רחבי הארץ.
תקציבה השנתי של הקרן עומד על כ-44 מיליון ₪.
מרבית התקציב (75%) מופנה למענקים לרשויות המקומיות לצורך מימון בניה, הרחבה ושיפוץ מבנים וכן לרכישת ציוד עבור מסגרות והפעלת שירותים בקהילה הנותנים מענה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, חושית, פיזית והנמכה קוגניטיבית.
פעילות הקרן מסייעת לאנשים עם מוגבלויות אלה, בני כל הגילים, בכל תחומי החיים- מעונות יום שיקומיים, פעילות יום ארוך במסגרות חינוך חובה, מסגרות תעסוקה מוגנת , מרכזי יום לבוגרים, דיור מוגן בקהילה לסוגיו, מועדונים, נופשונים ופעילויות פנאי. המסגרות מופעלות על ידי ובחסות הרשויות המקומיות, במימון ופיקוח משרד הרווחה והביטחון החברתי.

בעשור האחרון סייעה קרן שלם במימון ותמיכה למאות ארגונים, פרויקטים, מחקרים, השתלמויות ומיזמים. מענקי הקרן מהווים תשתית לפיתוח והשבחה של שירותים אישיים, חברתיים, פיזיים, תעסוקתיים, תרבותיים וקהילתיים מיטביים, המעשירים את חייהם של כ- 150,000 אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם ומאפשרים להם לחיות חיים מלאים כאזרחים שווי זכויות במדינת ישראל.

להלן מסלולי המענקים והתמיכות של קרן שלם במגוון התחומים.