×

נקודות לתשומת לב בשיחה בין אדם עם מוגבלות קוגנטיבית לעורך הדין

מסמך זה הינו חלק מסדרת כלים שפותחו במסגרת מיזם להנגשה קוגנטיבית של ההליך המשפטי לאנשים עם מוגבלות.

כלים נוספים בסדרה:
התהליך המשפטי בשפה פשוטה
מילון מונחים בשפה פשוטה בתחום הפלילי לחשוד ולנאשם
מילון מונחים בשפה פשוטה בתחום האזרחי ובתחום הכשרות המשפטית
עשה ואל תעשה – עקרונות השפה הפשוטה ודוגמאות מעשיות בסיוע המשפטי

השותפים למיזם :
הסנגוריה הציבורית, משרד המשפטים
ישראל מעבר למגבלות, ג’וינט ישראל
אלווין ישראל

 

פריטים קשורים