×

עשה ואל תעשה – עקרונות השפה הפשוטה ודוגמאות מעשיות בסיוע משפטי

מסמך זה הינו חלק מסדרת כלים שפותחו במסגרת מיזם להנגשה קוגנטיבית של ההליך המשפטי לאנשים עם מוגבלות.

כלים נוספים בסדרה:
התהליך המשפטי בשפה פשוטה
מילון מונחים בשפה פשוטה בתחום הפלילי לחשוד ולנאשם
מילון מונחים בשפה פשוטה בתחום האזרחי ובתחום הכשרות המשפטית
סרטון אנימציה- נקודות לתשומת לב בשיחה בין אדם עם מוגבלות קוגנטיבית לעורך הדין

השותפים למיזם :
הסנגוריה הציבורית, משרד המשפטים
ישראל מעבר למגבלות, ג’וינט ישראל
אלווין ישראל

פריטים קשורים