×

קול קורא להגשת הצעות לכנס השנתי של האגודה הבינלאומית לחינוך קוגניטיבי ופסיכולוגיה (IACEP) בנושא – תרבות של שילוב או הדרה – שילוב אנשים עם צרכים מגוונים בבתי ספר, בהשכלה הגבוהה ובקהילה במעגלי חיים שונים

שיערך ב- 01.12.22 באופן מקוון

הכנס ידון בסוגיות שילובן של אוכלוסיות מגוונות במערכת החינוך לאורך מחזור החיים מנקודות מבט בין-תחומיות רחבות (אתיות, סוציו-אקונומיות, חינוכיות-תרבותיות, פסיכולוגיות וטכנולוגיות). מפגש מיוחד יוקדש לחינוך על-תיכוני לאנשים עם מוגבלות, ויציג תוכניות ומחקרים בנושא חינוך על-תיכוני למבוגרים עם מוגבלויות התפתחותיות ואינטלקטואליות ברחבי העולם. כמו כן, ייכלל מפגש בנושא הדרה של אוכלוסיות נוספות, ללא מוגבלויות, מההשכלה הגבוהה (אוכלוסיה ערבית/חרדית). הכנס יכלול גם מחקרים ודיון בנושא חינוך והתפתחות קוגניטיבית על פני גבולות לאומיים, אתניים ותרבותיים. פרטים נוספים ניתן למצוא

בקול קורא המצ”ב >>